Shenja e daljes e listuar në UL dhe kombinimi i dritës së urgjencës